Asiantuntijoiden mukaan kehitysprojektit uhkaavat hyvin uhanalaista Floridan osavaltion kansalliseläintä floridanpuumaa, kun suunnitelluista rakennusalueista lähes puolet sijoittuvat eläimen selviytymisen kannalta olennaisille metsästys- ja vaellusalueille. Ympäristönsuojeluryhmät varoittavat, että uhanalaisen floridanpuuman sukupuuttoon kuolemisen riski saattaa kasvaa osavaltion suunnitteleman suuren kehitysprojektin myötä, jonka odotetaan saavan hyväksynnän Trumpin hallinnolta aikaisintaan jo 2019 huhtikuun aikana.

Rakennussuunnitelmat

Noin 180 neliökilometrin alue Collierin maakunnan maaseudulta Lounais-Kaliforniasta on korvamerkitty talojen ja liiketoimintatilojen rakentamista varten uudessa suunnitelmassa, jonka on laatinut yhteistyössä 11 Floridan suurta maanomistaa. Lisäksi alueella on suunnitteilla hiekka- ja sorakaivoksia. Projektin myötä alueelle rakentuisi useita uusia kaupunkeja, mikä toisi satoja tuhansia uusia asukkaita ja vaatisi teiden rakentamista satojen kilometrien pituudelta.

Mutta lähes puolet tästä ehdotetusta rakennusalasta jää alueelle, jota Yhdysvaltain kalastus- ja luontovirasto FWS:n tutkijat pitävät tärkeimpänä alueena nopeasti uhanalaistuvalle floridanpuumalle, joka on juuri ja juuri 200 aikuisen yksilön puuma-alalaji. FSW:n edustajat kertovat, että suurten kissojen koko metsästys- ja vaellusalue, joka kattaa noin 90 neliökilometriä Collierin kehitysalueesta, on elintärkeä floridanpuuman selviytymiselle luonnossa.

Alue vie puumien asuinaluetta

Lounais-Kalifornian luonnonsuojeluosaston ympäristökäytäntöjohtaja Amber Crooks kertoo, ettei aluetta ole koskaan tarkoitettu näin suurelle rakentamismäärälle. Hänen mukaansa nämä alueet Collierin maakuntaa sisältävät paljon tärkeää asuinaluetta sekä floridanpuumille että myös monille muille harvinaisille lajeille, ja sen jokaisella nurkalla on tärkeitä yleisiä maa-alueita. Hän sanoo, että saatavilla olevan tutkimusaineiston mukaan puuma tarvitsee kaiken saatavilla olevan asuintilan selviytyäkseen ja kannan korjaantumiseksi myöhemmin.

Suurin huolenaihe on asuinalan vähentyminen, mutta myös liikenteellä on vaikutuksensa. Joka vuosi kymmenet puumat törmäävät ja kuolevat autoihin. FSW kysyy mitä tapahtuisi, jos jo valmiiksi hengenvaaralliselle alueelle lisätään 300 000 ihmistä lisää. FSW:n on hyväksyttävä tai hylättävä maanomistajien laatima ja lähettämä asuinalueen suojelusuunnitelma huhtikuun loppuun mennessä. Uhanalaisia eläimiä koskevan lain mukaan vaaditaan viranomaisen hyväksyntä, jos muussa tapauksessa lainmukainen kehitys voi johtaa jonkun uhanalaiseksi listatun lajin tuhoutumiseen.

Crooksin ryhmä yhdessä Sierra Clubin ja biologisen diversiteetin keskuksen kanssa lähettivät 20 000 allekirjoitusta ja satasivuisen vastustuskirjeen FWS:lle 45 julkisen kommentointijakson aikana, joka päättyi viime kuussa. Crooks sanoi, että heidän hakemuksensa pidentää kommentointiaikaa tai järjestää julkisen kokouksen hylättiin kirjeessä, jossa viitattiin Trumpin hallinnon ajan lyhyempiä prosessin käsittelyaikoja. Crooksin mukaan 45 päivää kuluivat nopeasti, ja he olisivat mielellään halunneet lisää aikaa.

Toinen lähestymistapa

Muut ympäristöryhmät ovat laatineet maanomistajien kanssa suunnitelman, jossa luvataan puumien suojelemiseen 150 miljoonaa dollaria ja 433 neliökilometriä toissijaisia maa-alueita suojelua varten kehitystyöluvan vastineeksi. Villin luonnon puolustajien Floridan edustaja Elizabeth Fleming sanoo, että aiemmat kehityssuunnitelmat ovat saaneet hyväksynnän ympäristönsuojelijoiden vastustuksesta huolimatta, joten yhteistyö voisi tarjota paremman lopputuloksen luonnolle.

Fleming kertoo, että maanomistajat ovat olleet vastaanottavaisia ja tehneet muutoksia suunnitelmaan, kuten leventäneet väyliä, joita pitkin puumat voisivat taivaltaa. Hän kertoo heidän tunnistaneen alueet, joille rakentamista tulisi välttää ja auttaneet luomaan yhdysväylistä leveämpiä. Hän kertoo, että suunnittelijat olivat halunneet aluksia toimia vain puumien ehdoilla, mutta heidät oli suostuteltu huomioimaan myös muut lajit.

Crooks kuitenkin epäilee tämän lähestymistavan menestyksekkyyttä. Hän kertoo, että yritettyään vaikuttaa suunnitelmiin jo vuosikymmenen ajan sekä ryhmien sisältä maanomistajien kanssa, että ulkopuolelta suunnitelmissa on vielä useita pahoja virheitä, jotka he haluavat viranomaisten näkevän ja kieltävän. Maanomistajien mukaan floridanpuumalle jää kuitenkin 156 neliömailin suuruinen laadukas alue, jossa ne voivat elää suojattuna ja luonnonmukaisena lajina.

Menu
Sosiaaliset profiilit