Eräät liskolajit Yhdysvaltojen itäosissa ovat mukautuneet suojautumaan hyökkääviltä tulimuurahaisilta, jotka voivat purra, pistää ja tappaa liskoja, kääntämällä maantieteellisen kehitystrendin käytöksellisten ja fyysisten ominaisuuksien osalta, jotka ovat aiemmin kehittyneet suojaamaan pedoilta. Tätä käänteistä muutosta käsittelevä tutkimus julkaistiin marraskuussa 2018 Global Change Biology -lehdessä, ja siinä kerrotaan, kuinka ympäristön asettamat haasteet voivat ohittaa historialliset vaikuttimet, jotka alun perin määrittivät ominaisuuksien maantieteelliset trendit.

Tutkimusta tehnyt Penn State -yliopiston opiskelija Christopher Thawley kertoi, että nopea ympäristön muuttuminen, kuten ilmastonmuutos tai uusien lajien tunkeutuminen alueelle, asettaa paljon painetta alkuperäislajeille. Hänen mukaansa yleensä, kun tutkijat tarkastelevat alkuperäislajien reaktiota tällaisiin uhkiin, he saattavat tarkastella eläimen yhtä ominaisuutta ja yhdessä tai useammassa paikassa.

Tutkimuksen toteutus

ässä tutkimuksessa he tarkastelivat sceloporus undulatus -liskojen kolmea erillistä ominaisuutta kolmessatoista paikassa 1 600 kilometrin etäisyydellä, jolloin he huomasivat, että nämä liskot kykenevät mukautumaan yhteisesti tunkeutujalaji tulimuurahaisten luomaan uhkaan ja tekemään tämän vieläpä verrattain lyhyessä ajassa.

Jotkut lajien käytökselliset ja fyysiset ominaisuudet muuttumat vähitellen maantieteellisellä alueella, esimerkiksi laidunmaan toisessa päässä olevilla eläimillä saattaa olla verrattain lyhyet raajat, kun taas pidemmälle siirryttäessä ne pitenevät. Nämä maantieteelliset poikkeamat saattavat johtua lämpötilan muutoksista, sademääristä tai muista ympäristömuutoksista, jotka muuttavat myös maantieteellistä aluetta usein leveyspiirien mukaisesti.

Tutkijat huomasivat, että liskot noudattivat ennustettuja leveyspiirien mukaisia ominaisuuksien muutoksia petojen torjumiseksi alueilla, joille tulimuurahaiset eivät vielä olleet levittäytyneet, alue ylsi suunnilleen New Jerseystä Tennesseen pohjoisosiin. Liskot turvautuivat enemmän naamioitumiseen alemmilla leveyspiireillä tulimuurahaisten puuttuessa.

Suojautumismekanismit

Välttääkseen petojen huomion herättämistä alempien leveyspiirien liskot tyypillisesti pysyvät liikkumatta ja käyttävät suojaväriään sulautuakseen ympäristöönsä. Tämä on toimiva strategia niiden useimpia luonnollisia näkökykyään käyttäviä saalistajia kuten esimerkiksi lintuja kohtaan. Mutta kun tulimuurahaisia on alueella, aina eteläisen Tennesseen keskiosista Alabaman rannikolle, tämä malli kääntyy toisin päin. Paikallaan pysyminen ja ympäristöön sulautuminen on hyvin epätehokasta tulimuurahaisia vastaan, jotka hyökkäävät nopeasti laumana ja pistävät liskoa halvaannuttaen ja tappaen sen. Mutta kun siirrytään etelämpään ensimmäisistä muurahaishavainnoista, missä nämä hyökkääjät ovat olleet läsnä pisimpään, liskot reagoivat todennäköisimmin samoin kuin ihmiset vastaavassa tilanteessa, ne ravistavat kehoaan ja käyttävät takaraajojaan poistaakseen muurahaiset ja paetakseen paikalta. Tämä strategia auttaa heitä selviytymään näistä kohtaamisista.

Tutkijat havaitsivat vastaavanlaisen muutoksen myös takajalkojen pituudessa. Museoiden näytteet liskoista ennen tulimuurahaisten invaasiota ja nykyhetkenä osoittavat, että eteläisimmillä alueilla olevilla liskoilla oli lyhimmät takajalat, mutta tulimuurahaisten saapumisen jälkeen eteläisimmillä alueilla olevilla liskoilla on pisimmät takajalat, mikä osoittaa merkittävää muutosta historiallisessa kehityksessä. Myös stressifysiologia muuttuu tulimuurahaisten läsnäolon myötä, sillä eteläisimmillä alueilla olevat liskot tuottavat enemmän stressihormonia uhattuna ollessaan.

Sopeutuminen uuteen tilanteeseen

Dokumentoidut muutokset raajojen pituudessa ja stressifysiologiassa auttavat liskoja puolustautumaan tulimuurahaisilta. Pidemmät jalat mahdollistavat suuremman pyrähdysnopeuden ja tehokkaamman tulimuurahaisten poistamisen, ja kohonneet stressihormonitasot valmistavat eläimet paremmin sätkimään ja pakenemaan. Eläimissä on nähtävissä hyvin monimutkaisia muutoksia laajalla maantieteellisellä alueella. Tämä voi osoittaa, että ympäristön muutokset, kuten tunkeutujalajit voivat saada siirrettyä lajit pois perinteisestä suunnasta erilaisten ominaisuuksien kehittymisen suhteen. Vaikka nämä muutokset saattavat auttaa liskoja lyhyellä tähtäimellä niin, että ne voivat suojautua tulimuurahaisten hyökkäyksiltä, näiden historiallisten muutosten vastaisten mukautumisten kustannuksia ei tunneta. Geneettiset ominaisuudet ovat olemassa syystä, joten näiden ominaisuuksien kääntyminen päinvastaisiksi herättää paljon kysymyksiä. Esimerkiksi kiemurtelu ja pakeneminen tekevät näistä liskoista alttiimpia näkökykyään käyttäville saalistajille.

Sopeutuminen uuteen tilanteeseen
Menu
Sosiaaliset profiilit