Vuonna 2014 kasvibiologit Kalifornian maatalouslaitokselta raportoivat hälyttävästä löydöksestä. Luonnonmukaiset villikukat ja yrtit, joita kasvatettiin kasvattamoissa ja istutettiin sen jälkeen ympäristön kunnostusalueille ympäri Kaliforniaa, olivat saaneet phytophthora tentaculata -tartunnan. Kyseessä on tappava eksoottisten kasvien patogeeni, joka aiheuttaa juurien ja varren lahoamista. Vaikka ekologit ovat jo pitkään olleet tietoisia eksoottisten kasvien patogeeneistä, jotka liikkuvat tuontikasvien mukana, tämä oli ensimmäinen kerta, kun näitä mikro-organismeja nähtiin Kaliforniassa paikallisissa kasveissa ympäristön kunnostuspyrkimysten yhteydessä.

Näiden patogeenien läsnäolo kunnostusalueilla on herättänyt pelottavan mahdollisuuden, että ekologinen kunnostus saattaa häiriintyneiden alueiden takaisin kauniiseen luonnontilaan saattamisen sijasta tuodakin villiin luontoon tappavia kasvien patogeenejä, kuten ”tammien äkkikuolemaksi” nimetyn versopoltteen. UC Berkeleyn luonnonresursseja tutkivan ryhmän uusi työ näyttää ensimmäistä kertaa, kuinka laajalle levinnyt ja tappava uhka kasvihuoneista saadut patogeenit saattavat olla.

Patogeenien leviämistä voi ehkäistä

Työryhmä tutki viittä paikallisten kasvien kasvattamoa Pohjois-Kaliforniassa ja havaitsi, että neljästä niistä löytyi eksoottista tai alueelle luontaisesti tuntematonta phytophthora-patogeenia. Paikallisten kasvien kasvattamoista löytyneet patogeenikannat ovat osoittautuneet monesti aggressiivisemmiksi kuin luonnosta löytyneet kannat, ja jotkut niistä kehittävät nopeaan tahtiin vastustuskykyä sienimyrkkyjä vastaan, joita voitaisiin käyttää niiden hallitsemiseen, tutkijat havaitsivat.

Työskennellen yhdessä kasvattamoiden kanssa ympäri osavaltiota tutkijat osoittivat, että uudet hallintateknologiat yhdistettynä uusiin patogeenien havaitsemismenetelmiin voivat auttaa näitä kasvattamoita rajoittamaan eksoottisten patogeenien leviämistä. Eräät näistä kunnostusprojekteista maksavat kymmeniä miljoonia dollareita, mutta niiden todellinen arvo on tietenkin paljon suurempi, koska terve luonnollinen ekosysteemi palvelee niin monia etuja, kuten tukee eläinten ja kasvien biodiversiteettiä, tarjoaa hyvää veden- ja ilmanlaatua sekä nautinnollisia virkistysalueita.

UC Berkeleyn asiantuntija ja ympäristötieteen professori Matteo Garbelotto kertoo myös, että tällaiset hyödyt vähentyvät merkittävästi ekosysteemeissä, joihin eksoottiset kasvisairaudet vaikuttavat. Veden vähentyminen ja eroosio, eksoottisten kasvien ja eläinten ilmestyminen ja jopa vaarallisemmat metsäpalot saattavat lisääntyä sairauksien leviämisen yhteydessä luonnollisissa ekosysteemeissä.

Patogeenit oppivat kestämään sienimyrkkyjä

Bakteerit, jotka sairastuttavat ihmisiä, kehittyvät jatkuvasti vastustamaan antibiootteja, jotka on kehitetty taistelemaan niitä vastaan, ja vastustuskyky sienimyrkyille on dokumentoitu mikrobeissa, jotka aiheuttavat tauteja maanviljelyskasveille. Garbeletto ja hänen tiiminsä halusivat selvittää, kiihdyttääkö laajalle levinnyt sienimyrkkyjen käyttö luonnonvaraisten ja koristekasvien kasvattamoissa myös sienimyrkkyjen vastustuskykyä kasvien patogeeneissä.

Heidän tutkimuksensa sai osaltaan pontta heidän löydettyään uuden versopoltteen patogeenikannan oregonilaisista metsistä, mikä oli erittäin vastustuskykyinen fosfiittinä tunnetulle sienimyrkylle, joka on yksi tärkeimmistä aseista kasvien parasiittejä vastaan taistelemisessa luonnossa, koska sen käyttämisellä ei ole mitään negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Yhdessä uusiseelantilaisen tutkijaryhmän kanssa he päättivät tutkia sienimyrkkyjen vastustuskykyä kahdelle tärkeälle sienimyrkylle phytophthora-kasvipatogeeneissä, jotka voivat aiheuttaa tappavaa sammaltulehdusta ja juurien lahoamista.

Vastustuskyky on kehittynyt lyhyessä ajassa

Tutkijat keräsivät lukuisia näytteitä patogeenista sekä metsistä että kasvattamoista. Sen jälkeen he testasivat fosfiitin vaikutuksen useisiin yksittäisiin patogeeneihin. Vaikka useimmat lajit olivat vielä yleisesti herkkiä fosfiitille, neljä kantaa pystyi vastustamaan kemikaalin vaikutuksia. Kun geneettisesti lähes identtisten lajien kemikaalista herkkyyttä tai vastustuskykyä verrataan toisiinsa, huomataan, että vastustuskyky on kehittynyt melko hiljattain, mikä voi johtua fosfiittien laajalle levinneestä käytöstä.

Ensimmäisen phytophthora-patogeenihavainnon jälkeen Kaliforniassa UC Berkeleyn tutkimustiimi ja muut ovat jäljittäneet villien puiden ja kasvien kuolemisen syyn patogeenikantoihin, jotka ovat peräisin luonnonmukaisten kasvien kasvattamoista luonnossa esiintyvien kantojen sijasta. Vain muutamissa tutkimuksissa on kuitenkaan dokumentoitu, kuinka yleinen tämä ongelma on. Näiden löydösten tuloksena kasvattamoihin on alettu kiinnittää enemmän huomiota ja rahaa, että niiden kautta tuotettavat kasvit ovat puhtaita mahdollisista patogeeneistä.

Menu
Sosiaaliset profiilit